(Nie)Plastikowe słomki - przEKOnaj się

Plastikowa słomka

Plastikowe słomki zrobione są z tworzywa sztucznego czyli polimerów syntetycznych, które nie występują w naturze lub naturalnych polimerów zmodyfikowanych przez człowieka. Dostępne są w różnych kolorach, długościach, średnicy i kształcie. Świetnie nadają się do soków, lemoniad, drinków czy koktajli. Ich funkcjonalność, w niektórych przypadkach, schodzi na drugi plan i stają się one elementem kreatywnym urozmaicającym wygląd napoju. W końcu jemy i pijemy również oczami. Zero Waste zaczyna się od małych rzeczy. Zacznijmy więc od słomki.
//
Plastic straws are made of synthetic polymers, that are not found in nature, or natural man-made polymers. They are available in different colors, lengths, diameters and shapes. They are perfect for juices, lemonades, drinks or cocktails. Their functionality, in some cases, goes to the secondo plan and they become a creative element of the drink. After all, we eat and drink with our eyes. Zero Waste starts from small things. Let’s start with a straw.

plastikowe słomki na stole


W Europie co roku zużywa się (za każdym zużyciem idzie oczywiście jej wyrzucenie!) ponad 36 MILIARDÓW[1] plastikowych słomek. Pamiętajmy, że to tylko Europa. Mała plamka na Ziemi, której powierzchnia kilka, a nawet kilkanaście razy, zmieściłaby się na pozostałych kontynentach. Trzeba się więc zastanowić czy plastikowa słomka i ulotna chwila podczas której jest używana, jest rzeczywiście warta efektu jaki ma ona na środowisko. Podkreślę również to, iż mówiąc środowisko mam na myśli nie tylko lasy, plaże i zwierzęta, ale także człowieka.
//
In Europe, more than 36 billion plastic straws are consumed every year (every time it is consumer it is thrown away!). Let us remember that this is only Europe. A small spot on the Earth, the surface of which could fit on other continents several times. So you need to consider whether the plastic straw and the fleeting moment during which it is used is really worth the effect it has on the environment. I would also underline that when I say environment, I mean not only forests, beaches and animals, but also humans.


plastikowy kubek starbucks z plastikową słomką w środku, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wodospad, las

Plastikowy świat

Niedawne kampanie i zdjęcie viralowe przedstawiające zdjęcia żółwia ze słomką w nosie miały na celu ukazanie rzeczywistego wpływu naszego stylu życia na istoty, z którymi dzielimy ten sam dom – naszą planetę. Plastik jest przez nie zjadany, nietrawiony, powodując dyskomfort, problemy z poruszaniem i normalnym funkcjonowaniem lub nawet śmierć zwierzęcia.
//
Recent campaigns and viral photo of a turtle with a straw in its nose show the real impact of our lifestyle on the beings with whom we share the same home - our planet. Plastics are eaten, not digested by them, causing discomfort, problems with movement and normal functioning, or even death of the animal.

Żółw morski, plastikowa słomka w nozdrzach, ekologia


MIKROPLASTIK, to malutkie drobinki plastiku pojawiające się przy jego powolnym rozkładaniu, które są połykane np. przez ryby, a te w później trafiają na nasze talerze i tym samym „przechodzą” do naszego organizmu. Nie traktujmy więc tego, przez niektórych „błahego” powodu jak mała, plastikowa słomeczka, jako coś co nie jest ważne i nie ma wpływu na to w jakim świecie żyjemy. Tym bardziej, że jest wiele fajnych alternatyw, z których możemy skorzystać i zmniejszyć krok za krokiem ilość produkowanych śmieci.
//
MICROPLASTIC, it’s tiny plastic particles appearing during its slow decomposition, which are swallowed e. g. by fish, and the fish later reach our plates and thus pass to our body. So let us not treat this as some „trivial" plastic straw, as something that is not important and has no influence on the world we live in. Especially there are many cool alternatives that we can use and reduce the amount of waste produced step by step.

plastikowa słomka żółwie, zanieczyszczenie oceanu, kampania społeczna Greenpeace

Słomkowe alternatywy – słomki metalowe, papierowe, bambusowe, biodegradowalne Straw alternatives - metal, paper, bamboo, biodegradable straws

 Słomki metalowe ze stali nierdzewnej // Stainless steel metal straws

W mojej ocenie najlepsza opcja jaką można wybrać. Do drinków itp. słomki nie są nam tak naprawdę wcale potrzebne. Jednak małe dzieci, osoby starsze lub schorowane mogą od nich zależeć. Mimo, że jedna słomka kosztuje zapewne tyle co kilka paczek plastikowych to jest to inwestycja na całe życie! Metale można przetopić więc są idealne do recyklingu. Ale po cóż oddawać taką piękną słomkę do recyklingu. Lepiej podawać ją z pokolenia na pokolenie. ;) Ja swoje kupiłam z firmy Bambaw. W pakiecie dostajemy:

Cztery słomki + dwa bambusowe etui + szczoteczka do czyszczenia + woreczek
//
In my opinion, the best option you can choose. We don't really need straws for drinks and stuff like that. However, small children, elderly or sick people may depend on them. Although one straw costs as much as a few bags of plastic straws, it is an investment for life! Metals can be melted down so they are ideal for recycling. But what's the point of giving up such a beautiful straw for recycling? It's better to give it from generation to generation. ;) I bought mine from Bambaw. We get it in a package:

Four straws + two bamboo cases + cleaning brush + bag

słomki ze stali nierdzewnej, zero waste, zero odpadów, ekologia, aternatywy dla plastikowych słomek


Słomki bambusowe // Bamboo straws

Dlaczego bambus? Ponieważ rośnie niesamowicie szybko i jest wieloletni. Jest naturalnym surowcem więc tak jak drewno nadaje się do recyklingu albo można go po prostu wrzucić do kompostownika we własnym ogródku.
//
Why bamboo? Because it grows incredibly fast and lasts many years. It is a natural raw material, so just as wood is recyclable or can simply be thrown into a composter in your own garden.

słomki babusowe, alternatywa dla słomek plastikowych, zero waste, zero odpadów

słomki babusowe, alterantywy dla plastikowych słomek

Słomki papierowe // Paper straws

 Opcja wydająca się najlepsza dla restauracji, barów czy na dużą imprezę, gdzie potrzeba posiadania dużej ilości słomek jest „niezbędna”. Nie są one trwałe i wielu się na nie skarży. Czasami w trakcie picia napoju słomka zgina i odziera się od pozostałej części, ale należy pamiętać, że robimy to dla wyższego celu i są gorsze w życiu rzeczy jak nietrwała słomka.
//
The option seems to be the best for restaurants, bars or large parties, where the need for a large number of straws is „essential". They are not permanent and many complain about them. Sometimes, while drinking a drink, the straw bends and break but remember that we do this for a higher purpose and there are worse things in life than a paper straw.


Papierowe słomki, alternatywy dla plastikowych słomek, ekologia, zero waste

Słomki biodegradowalne (plastik PLA) // Biodegradable straws (plastic PLA)

PLA to nic innego jak polimer ze skrobi kukurydzianej. Można go kompostować i przy odpowiednich warunkach rozpuszcza się w wodzie. Wygląda identycznie jak zwykła plastikowa słomka więc trudno ją odróżnić.
//
PLA is nothing more than a corn starch polymer. It can be composted and, under appropriate conditions, dissolves in water. It looks just like a regular plastic straw so it’s impossible to see the difference.

Papierowe słomki biodegradowalne PLA, alternatywy dla plastikowych słomek, ekologia, zero waste

[1] https://www.dw.com/en/belgium-the-last-plastic-straw/av-44718382

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty