Wyprawa do Turtle Rock, Bare Hill Rock & Mount Mulligan

Wykorzystując niższą temperaturę zimy (mam tu na myśli nadal ponad 24 stopnie!), zwiedzaliśmy wszystko co się da i łączy z dłuższą wędrówką. I dobrze. Wiosna w pełni rozkwita i podwyższyła temperaturę do 30 stopni +. Zdjęcia nigdy nie przedstawią widoku, który nadal mam przed oczyma stojąc na szczycie Mount Turtle 🐢, oglądając oryginalne skalne malowidła na Bare Hill Rock ⛰ czy zwiedzania ducha nieistniejącego już miasta pod Mount Mulligan 🏙. Ale to jedyny sposób żeby się tymi wrażeniami z Wami podzielić i mam nadzieję, że to co zaraz zobaczycie również przywłaszczy sobie Wasze serca. 
//
Taking advantage of the lower winter temperature (still over 24 degrees!), we visited everything we could combined with a longer hike. Very good. Spring fully blooms and raises the temperature to 30 degrees +. Photos will never show the view I still have in front of my eyes standing at the top of Mount Turtle 🐢, looking at the original rock paintings on Bare Hill Rock ⛰ or exploring the spirit of a city that no longer exists at Mount Mulligan 🏙. But this is the only way to share these impressions with you and I hope that what you will see soon will also flatten your hearts. Turtle Rock 
Nazwa Turtle Rock po polsku oznacza żółwią skałę, która znajduje się na jej szczycie. Przypomina ona bowiem żółwia. :) Było to idealne miejsce na mini "dziecięce zabawy" i świetne zdjęcia.
//
Turtle Rock is located on top of a hill and obviously it resembles a turtle (that's why that name). :) It was an ideal place for mini "children's games" and great photos.

Bare Hill Rock
Znajdujące się w tym samym parku narodowym co Turtle Rock, skały te kryją w sobie coś historycznego i magicznego. W coraz gorszym stanie, ale jeszcze zauważalne są oryginalne malowidła ludu Bulwai zamieszkujące te tereny ok. 3500 lat temu. Związane są one z legendami oraz przedstawiają zwierzęta mieszkające na tych terenach jak chociażby wallaby (małe kangury).
//
Located in the same national park as the Turtle Rock, these rocks contain something historical and magical. In a deteriorating condition, but still noticeable are the original paintings of the Bulwai people inhabiting this area about 3500 years ago. The paintings are connected with legends and represent animals living in the area, such as wallaby.

Mount Mulligan
Miejsce to nie wygląda jedynie przepięknie (szczególnie przy wschodzie słońca!). Związane jest z tragedią i miastem duchów jakie widnieje pod tą górą. Niegdyś małe miasteczko żyło głównie z pracy w pobliskiej kopalni węgla, która w roku 1921 zabiła 75 górników z powodu eksplozji. Później kopalnię otworzono ponownie, ale jak widać na załączonym obrazku nie trwało to długo. W 1958 roku oficjalnie zamknięto linię kolejową prowadzącą do tego miejsca. Dzisiaj możemy spacerować po gdzieniegdzie pozostawionych ruinach i wyobrażać sobie, że kiedyś to miejsce tętniło życiem.
//
This place does not only look beautiful (especially at sunrise!). It is connected with the tragedy and the ghosts' town that can be seen under this mountain. The small town used to live mainly from work in a nearby coal mine, which killed 75 miners in 1921 due to an explosion. Later, the mine was reopened, but as you can see in the attached picture, it did not take long. In 1958 the railway line leading to this place was officially closed. Today we can walk through some of the ruins left behind and imagine that this place used to be vibrant with life.
Komentarze

Popularne posty