Góry stołowe Yabi & Baldy i jezioro Echam

Wchodząc na szczyty zawsze cierpię. Czasami mam lepsze dni i wyzionąć ducha mam ochotę już jak dojdziemy, a czasami gorsze i dyszę jak stary odkurzacz jeszcze w trakcie wspinaczki. Tego dnia "zdobyliśmy" dwa szczyty - Yabi i Baldy  i powiem Wam szczerze, że nie było mi łatwo. Widoki jednak rekompensują moje zmęczenie i zdobywam kolejne pocztówki do mojej pamięci. 😮 A jako, że jestem fanką wody (jak już wspomniałam w poście o wodospadach), to jakżeby mogło zabraknąć kraterowego jeziorka Echam znajdującego się niedaleko tych gór w okolicy miasta Atherton.
//
I always suffer while climbing the peaks. I sometimes have better days and I expectorate my lungs when we get there, but sometimes worse and I pant like an old vacuum cleaner while climbing. That day we climbed two peaks - Yabi and Baldy and I will tell you honestly that it wasn't easy for me. However, the views compensate for my fatigue and I get more postcards for my memory.  😮 Since I'm a fan of water (as I mentioned in my post about waterfalls), how could I not mention the crater lake - Echam, located near these mountains and next to Atherton.

Widok z Yabi / Yabi lookout

Jezioro Echam to jeden z akwenów, który jest niczym innym jak wulkanicznym kraterem uformowanym około 12 tys. lat temu. Oryginalna nazwa jeziora, nadana przez rodowitych mieszkańców (Aborygenów) to Yidyam lub Wiiggina. Różnica poziomu wody między sezonem suchym a mokrym może wynieść nawet 4 metry.
Na nasze nieszczęście, akurat w dzień, w którym postanowiliśmy się tam wybrać niebo było zachmurzone. Promienie słońca nie były dostatecznie silne aby podbić jego turkusowaty kolor. Nie zniechęciło nas to jednak do spaceru dookoła jeziora (ok. 5 km.). Gęsty tropikalny las wokół powalał na kolana. Wystarczy spojrzeć na te drzewa... niesamowite! Szkoda tylko, że idąc tą ścieżką nie mamy wrażenia, że idziemy wokoło jeziora ponieważ go po prosty nie widać przez tą dżunglę. Można jednak spotkać dzikie zwierzęta takie jak... indyki! 👇
//
Echam Lake is one of the basins, which is nothing more than a volcanic crater formed about 12 thousand years ago. The original name of the lake, given by the native inhabitants (Aborigines) is Yidyam or Wiiggina. The difference in water level between the dry and wet season can be as high as 4 meters.
Unfortunately, just on the day when we decided to go there, the sky was cloudy. The sun's rays were not strong enough to conquer its turquoise colour. However, this did not discourage us to walk around the lake (about 5 km. ). The dense tropical forest around fell to its knees. Just look at these trees. . . . awesome! It's a pity that walking this path we don't have the impression that we're walking around the lake because you can't see it straight through the jungle. However, you can meet wild animals such as. . . Turkeys! 👇


Jezioro Echam / Lake Echam

Wokół jeziora Echam / Around Lake Echam

Wokół jeziora Echam / Around Lake Echam

Jezioro jest jak najbardziej dostępne dla ludzi. Widziałam mnóstwo dzieci, które kąpały się w różnych miejscach, ale ja nie zamoczyłabym tam nawet palca. Może jestem przewrażliwiona, ale jak widzę znak, że MOGĄ pojawić się tutaj krokodyle to sobie odpuszczam i żadne gorąco mnie nie zmusi do nawet najbardziej orzeźwiającej kąpieli. 🙅
//
The lake is as accessible as possible for people. I saw a lot of children bathing in different places, but I wouldn't even wet my finger there. Maybe I'm oversensitive, but when I see a sign that crocodiles CAN appear here I forgive myself and no heat will force me to even the most refreshing bath. 🙅 

Mała ja z drzewem / Little me with a tree

Czy ktoś z Was wie jaki to gatunek? / Does anyone know what sort of tree it is?

Popularne w tych lasach dzikie indyki / Popular bush turkeys in these forests

Zwiedzając dalej okolice Atherton, postanowiliśmy wejść na dwa szczyty, które są obok siebie - Yabi i Baldy.  Musieliśmy więc udać się na teren Heberton Range National Park. Cały spacerek ma jakieś 9 km. (włączając w to powrót). Nie za wiele jak na szczyty, ale po pierwsze niektóre odcinki są naprawdę strome (a nie lubimy stromych odcinków), a po drugie było prawie 30 stopni. 🔥 Moje zmaganie i walkę ze sobą pięknie ujął na poniższym zdjęciu mój chłopak jednak będąc już na górze zapomniałam o wszystkich niedogodnościach i napawałam się niesamowitym widokiem na Atherton z jednej (góra Yabi) i drugiej strony (góra Baldy). 
//
Visiting further around Atherton, we decided to climb two peaks that are next to each other - Yabi and Baldy. So we had to go to the Heberton Range National Park. The whole walk is about 9 km long. (including return). Not too much for peaks, but first of all some sections are really steep (and we don't like steep sections), and secondly it was almost 30 degrees. 🔥 My struggle and fight with myself is beautifully depicted in the picture below, but while I was already on the mountain I forgot about all the inconveniences and enjoyed an incredible view of Atherton from one side (Mount Yabi) and the other (Mount Baldy).

"Siedem sióstr" / "Seven sisters" 

Na czerwono nasza wędrówka / Our walk in red

Yabi - początek drogi / Beginning of a path

Moje cierpienia / My suffering :) Widok z Yabi / Yabi lookout


Widok z Yabi / Yabi lookout

Droga powrotna / Way back

Na każdym szczycie było pudełko z zeszytem, do którego wpisywali się ludzie z różnych krajów i zostawiali komentarze. Naszego dobrego słowa również nie zabrakło. 😊 Oczywiście nie zapomniałam nagrywać wszystkiego co się tam dzieje więc na pewno widoki te pojawią się niebawem w wersji wideo i będą mogły nacieszyć Wasze oczy jeszcze raz. 👀💚
//
On each top there was a box with a notebook in which people from different countries wrote in and left comments. Our good word was not lacking either. 😊 Of course I haven't forgotten to record everything that happens there, so I'm sure these views will soon appear in the video version and will be able to delight your eyes once again. 👀💚

Nasza piękna gwiazda / Our beautiful star

Droga na Baldy / Way to Baldy 

Droga na Baldy / Way to Baldy 

Widok z Baldy / Baldy lookout

Widok z Baldy / Baldy lookout

Widok z Baldy / Baldy lookout

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty