Jak zdobyć numer TFN i otworzyć konto w banku w Australii?

Jesteśmy w mieście Cairns na północy (stan Queensland), zima tutaj nam wcale nie dokucza, a wręcz przeciwnie - jest cieplej niż w naszych rodzinnych krajach. Codziennie 24 - 26 stopni, a dodając do tego jeszcze wysoką wilgotność, mamy idealny przepis na tropikalną pogodę. W tym poście chciałabym podsumować  jakie rzeczy najlepiej załatwić już w pierwszych dniach pobytu w Australii, aby później móc cieszyć się pogodą i nie przejmować się niczym innym. :) 

Pierwsze dni minęły dosyć szybko szczególnie dlatego, że mieliśmy trochę załatwiania i wszędzie chodzimy pieszo. Oto najważniejsze sprawy administracyjne o jakich chciałabym Wam opowiedzieć:
------------

administration in Australia - infographic

A) Numer telefonu / Telephone number
Prawie wszędzie, w sprawach administracyjnych pytają o australijski numer telefonu więc radziłabym zrobić to od razu. Poszliśmy do 3 operatorów i na pocztę żeby porównać oferty kart SIM. Z racji tego, iż będziemy mieli Internet przez następne 4 miesiące z możliwością rozmów i SMSów międzynarodowych, chcieliśmy najtańszą opcję. Finalnie wybraliśmy kartę, którą kupiliśmy na poczcie - Belong. Zapłaciliśmy za nią 5$, ale na koncie mamy 10$, 1GB i nielimitowane rozmowy i SMSy w AU. Za dodatkową opcję 5$ można wykupić rozmowy i SMSy międzynarodowe.
Żeby aktywować kartę trzeba jednak znaleźć Wi-Fi (jest w każdym hostelu) i pobrać na swój telefon aplikację Belong App (niestety na "starszym" telefonie jej nie pobierzemy - np. na Samsung S3 Mini). Na szczęście, nie trzeba tego robić na telefonie do którego wkładamy kartę SIM jak coś. To jest tylko kwestia stworzenia konta i później możliwości sprawdzania ilości danych jaką zużyliśmy itp. Po aktywowaniu konta w aplikacji dostaniemy maila z potwierdzeniem i prośbą o włożenie karty SIM do telefonu. 
---------------------
Almost everywhere, in administrative matters, they ask for an Australian phone number so I would advise you to do it right away. We went to 3 operators and to the post office to compare SIM card offers. Due to the fact that we will have the Internet for the next 4 months with the possibility of international calls and SMS, we wanted the cheapest option. In the end, we chose the card we bought at the post office - Belong. We paid $5 for it, but we have $10, 1GB and unlimited calls and SMS in AU. For an additional $5 option you can buy international calls and SMS.
However, in order to activate the card you need to find Wi-Fi (it is in every hostel) and download the Belong App application to your phone (unfortunately, on the "older" you cannot download it - e. g. on Samsung S3 Mini). Luckily, you don't have to do it on a phone where you put your SIM card. It is only a matter of creating an account and then being able to check the amount of data you have used. After activating your account in the application, you will receive a confirmation e-mail asking you to insert your SIM card into your phone.

Belong SIM card
Starter Belong / Belong starter pack

Belong registration
Aplikacja Belong App / Belong App application

Wiemy już też, że po 4 miesiącach najprawdopodobniej weźmiemy opcję Vodafone (czyli jakbyśmy nie mieli Internetu wzięliśmy od razu właśnie to). Mają specjalną promocję i ofertę na Work and Holiday visa. Jeżeli jesteśmy nowymi klientami to zamiast 50$ płacimy 40$ i za tą cenę mamy: 
- nielimitowane rozmowy i SMSy w AU
- nielimitowane międzynarodowe SMSy
- 100 min. darmowych rozmów do naszych krajów (czyli Polska i Francja) 
- 25GB Internetu
TFN czyli Tax File Number nie jest wymagany żeby pracować w Australii (teoretycznie! ponieważ pracodawcy często go i tak wymagają) jednakże nie posiadając go tracimy wiele przywilejów. Poza tym jego zdobycie jest tak proste jak nigdy. Wystarczy aplikować online na stornie ATO (Australian Taxation Office). Potrzebny jest nam adres zamieszkania więc mimo tego, że na następny dzień już byliśmy w innych hostelu to i tak wpisałam ten, w którym aktualnie się znajdowałam. Numer zostanie przysłany pocztą na adres korespondencyjny jaki podamy (w tym wypadku może to być także poczta). Oczekiwanie na niego trwa podobno do 28 dni. Zobaczymy. Aha i wszystko jest oczywiście za darmo.
----------------------------

TFN, or Tax File Number, is not required to work in Australia (theoretically because employers often require it anyway), however, without having it, we lose many privileges. It's as easy to get it as ever. Simply apply online on the ATO (Australian Taxation Office) website. We need an address so despite the fact that the next day we were already in other hostel, I still typed in the one I was in. The number will be sent by post to the mailing address we provide (in this case it may also be a post office). Waiting for it takes up to 28 days. We will see. Ahhhh... and of course everything is for free.

Tax File Number form
Strona ATO / ATO website

Tax File Number (TFN) form
Formularz aplikacyjny / Application form


C) Rachunek bankowy / Bank account 
Otwarcie rachunku bankowego było bardzo przyjemne. Wybrałam bank Westpack. Nie było to nic skomplikowanego, a konsultant wszystko tłumaczył w razie wątpliwości. Na początku zrobił ze mną krótki wywiad żeby wybrać dla mnie jak najlepsze opcje. Otworzyłam finalnie 3 konta:
1 - zwykłe konto, na które przelewane będą środki czy wypłata
2 - konto oszczędnościowe 
3 - konto Super Annuation - jest ono bardzo ważne, ponieważ pracując w AU środki przeznaczone na emeryturę wpływają właśnie na to konto. Dopiero wyjeżdżając z kraju można poprosić rząd australijski o przesłanie pieniędzy, w moim przypadku, do Polski. 

Każdemu pracodawcy trzeba więc zawsze pokazać wydruk właśnie z tym kontem Super Annuation oraz wydruk, na który ma wpływać wypłata (czyli to 1wsze konto). W Polsce wystarczy tylko podać numer konta na formularzach firmy z jaką zaczynamy współpracę, a tutaj mamy więc coś takiego od razu od banku. 

Na samym początku zapytają również o numer podatkowy czyli to co u nas nazywa się NIP. Ja jestem już jednak pokoleniem, które go nie potrzebuje więc wyjaśniłam im sytuację i wpisali mój adres PESEL, który z łatwością przeszedł w ich systemie. 

Otwierając konto warto mieć już australijski numer telefonu, ponieważ jest on wymagany. 

Karta natomiast (jeżeli nie wiecie czy będziecie mieli stały adres) zostanie przesłana na adres konkretnej poczty. Ja właśnie odebrałam swoją. 😊

PRZYJEMNY FAKT: Otwierając konto miałam urodziny (konsultant zauważył wpisując datę do systemu) i życząc mi wszystkiego najlepszego dali mi wysokiej klasy czekoladki kawowe z Bayron Bay. Słodko. 💖
--------------------------

Openingabankaccount wasverypleasant. I choseWestpack. Itwasnothing complicated andtheconsultant explained everything incaseofdoubts. Atthebeginning hedida shortinterview withmeinordertochoose thebestoptions. I finallyopened 3 accounts:
1 - a regularaccount towhichfundsorwithdrawals willbetransferred
2 - savingsaccount
3 - SuperAnnuation account- itisveryimportant becausewhenyou work in AU yourretirement fundswillbecredited tothisaccount. Itisonlywhenyou leavethecountry thatyou canasktheAustralian Government tosendmoney, inmycase, toPoland.

Therefore, to everyemployer I mustalways showa printed page withthisSuperAnnuation accountanda printout that with my account number I want the salary to be sent in (i.e. my 1st account). InPoland, you onlyneedto write youraccount numberonthe companie's forms you start tocooperate with, and herewehavesomething likethatrightawayfromthebank.

Attheverybeginning theywillalsoaskyou foryourtaxnumber, whichiswhatwecallNIP in Poland. However, I amalready a generation thatdoesnotneedit, soI explained thesituation tothemandentered my polish birth number, whicheasily passedthrough theirsystem.

Whenyou openanaccount, you should alreadyhaveanAustralian phonenumber asthisisrequired.

However, thecard(ifyou donotknowwhether you willhavea permanent address) willbesenttotheaddress ofa specificpostoffice. I havejustpicked upmyown like that. 😊

A NICE FACT: I hadabirthday whenI was opening anaccount (theconsultant noticedthedate while entinring it intothesystem) andwishing meallthebesttheygavemehighquality coffeechocolates fromBayron Bay. Sweet.💖

D) Samochód (jeżeli planujesz mieć) / Car (if you plan to have it)
Jak już wcześnie wspomniałam, od samego początku mieliśmy planu kupna samochodu. Nie jest on konieczny. Zaczęliśmy dosyć szybko intensywnie poszukiwać ofert w hostelach czy u dealerów używanych aut. Poruszanie się będzie o wiele łatwiejsze aniżeli z tymi wielkimi plecakami. Będzie nam też łatwiej pozwiedzać ponieważ wyjdzie nam to po prostu taniej. Chcemy mieć możliwość spania w samochodzie więc musi mieć większą przestrzeń z tyłu. Jaki model, gdzie, od kogo i zasady kupna etc. napiszę jak uda nam się go znaleźć, także bądźcie czujni!
-------------
As I mentioned earlier, we have planned to buy a car since the beggining. It is not necessary. We have began to search offers intensively in hostels or car dealers. Moving around will be much easier with these big backpacks. It will also be easier for us to see how it will be cheaper. We want to be able to sleep inside not to spend so much on hostels. What model, where, from whom and rules of purchase, etc. I will write we will find the one so be ready!
Komentarze

Popularne posty